Columnas de un edificio público
Gestió i direcció |
Jornades

Sessió Sert | Secrets per aconseguir l’èxit en una licitació pública

Compartir
Localització: Online
Demarcació: Barcelona
Data d'inici: 27 Mai 2024
Durada: 2 h
Horari: Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Cost: Gratuïta i exclusiva per a col·legiats

Presentació

La contractació pública constitueix un dels eixos de funcionament del Sector Públic a través del qual les entitats que l’integren es proveeixen dels béns i serveis necessaris per al seu correcte funcionament i per al compliment de les funcions assignades.

Per la seva importància, esdevé una font de negoci per als despatxos i professionals proveïdors de serveis, en tant que són la porta d’entrada al Sector Públic.

És per això que esdevé indispensable conèixer les regles del joc!

La sessió té per objecte realitzar una aproximació a les licitacions públiques, els tipus de procediments mitjançant els quals es poden contractar dits serveis i els requisits que als que cal donar compliment per a poder concórrer en les mateixes.

També coneixeràs el curs Com puc presentar-me a un concurs amb garanties? Aspectes claus de la contractació pública i la Llei de l’Arquitectura.

Objetius

L’objectiu de la sessió és donar donar a conèixer els principis, tipus de procediments i requisits als que cal donar compliment per a poder licitar, garantint que els arquitectes o despatxos d’arquitectura disposen de les eines necessàries per a poder guanyar una licitació pública o un concurs d’arquitectura sense dedicar un esforç desproporcionat.

Destinataris

  • Arquitectes professionals lliures.
  • Arquitectes municipals.
  • Advocats que assessorin a despatxos professionals.
  • Personal administratiu encarregat de preparar la documentació que han d’integrar els sobres d’una licitació.
  • Gerents o Directors d’operacions i/o negoci de despatxos professionals.

Ponent

Silvia Subirana de la Cruz

Especialista en Gestió i Dret Públic, amb una àmplia experiència en l'assessorament a administracions públiques, empreses i particulars en matèries vinculades al Sector Públic.

La seva carrera professional s'ha desenvolupat com a jurista i consultora especialista en Dret Públic en despatxos professionals de reconegut prestigi; tasques per les quals recentment ha estat seleccionada com Best Lawyer of the Year2023en la categoria Corporate Governance Law and Compliance Practice in Barcelonay Best Lawyer 2023 en la categoria Administrative Law.

L'activitat professional descrita és complementada mitjançant la docència, tan universitària com per a organitzacions públiques o privades, i la divulgació científica mitjançant la direcció i autoria de diverses obres i articles doctrinals sobre la seva especialitat.