Foto de Valeria Cuencia

Valeria Carolina Cuenca Cuenca

Valeria és una investigadora en epidemiologia social i salut pública. Estudia la intersecció entre la justícia ambiental urbana i la salut, la seva recerca estudia com els eixos de desigualtat, com el gènere, la migració i l'edat, i els diferents elements i polítiques de l'entorn urbà, com els espais verds i els refugis climàtics, afecten la salut física i mental de la població.