Formats de text

Basic HTML

 • Etiquetes HTML permeses: <br> <p class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <h2 id class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <h3 id class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <h4 id class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <h5 id class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <h6 id class="text-align-left text-align-center text-align-right text-align-justify"> <cite> <dl> <dt> <dd> <span> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <a hreflang target href title> <strong> <em> <code> <li> <img src alt height width data-entity-uuid data-entity-type data-caption data-align>

 • Podeu alinear imatges, vídeos, cites i d'altres a l'esquerra, dreta o al centre. Exemples:

  • Alinea una imatge a l'esquerra: <img src="" data-align="left" />
  • Alinea una imatge al centre: <img src="" data-align="center" />
  • Alinea una imatge a la dreta: <img src="" data-align="right" />
  • … i podeu aplicar això a altres elements també: <video src="" data-align="center" />
 • Podeu subtitular imatges, vídeos, cits, i d'altres. Exemples:

  • <img src="" data-caption="Això és un subtítol" />
  • <video src="" data-caption="El ball del Drupal" />
  • <blockquote data-caption="Dries Buytaert">Drupal és genial!</blockquote>
  • <code data-caption="Hola món en JavaScript.">alert("Hola món!");</code>
 • Només les imatges allotjades en aquest lloc es poden usar en etiquetes <img>.

Text pla

 • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
 • Les línies i els paràgrafs es reconeixen de forma automàtica. L'etiqueta de salt de línia <br />, de paràgraf <p> i de tancament de paràgraf </p> s'afegeixen de forma automàtica. Si no es reconeixen els paràgrafs afegiu simplement dos línies en blanc.
 • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.