portada ebook jornada descarbonizando la arquitectura

Descarbonizando la Arquitectura

Compartir

La primera jornada sobre descarbonització i arquitectura

La primera jornada sobre la descarbonització de l'arquitectura, organitzada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), va ser concebuda per informar el col·lectiu d'arquitectes i arquitectes dels reptes que la descarbonització projecta sobre l'exercici professional.

La jornada va pretendre promoure un canvi de visió que permeti que la professió sigui un actiu determinant en la transició cap a una societat descarbonitzada. L'objectiu també era proposar i liderar una Agenda 2026 que aprofiti al màxim els nous instruments que planteja l'esborrany de la nova versió de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD).

La sessió va servir per escenificar el compromís amb aquesta Agenda 2026, un document que possibiliti els professionals de l'arquitectura liderar el canvi en sintonia amb les principals agendes de descarbonització promogudes per altres agents del sector.